040 232 250 [email protected]

Obavještavamo korisnike usluga da je vrijednost parametra mutnoće u vodi za piće u dozvoljenim granicama i da nema nikakvih odstupanja kvaliteta vode od propisanih standarda. Shodno tome, voda na teritoriji opštine Nikšić je potpuno bezbijedna za piće.