040 232 250 [email protected]
?

PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA VODE

 • Proivodnja vode na vodoizvorištima, distribucija za potrebe potrošača na teritoriji Nikšića

 • održavanje vodovodnog sistema na teritoriji Nikšiča.
 • održavanje vodovodnih sistema na seoskom području, na teritoriji Nikšića

INŽENJERSKE DJELATNOSTI

 • izrada tehničke dokumentacije: urbanističkih planova i projekata iz oblasti hidrotehnike, gradjevinskih projekata za objekte hidrotehnike, projekata instalacija, uređaja i postrojenja vodovoda i kanalizacije i

 • pružanje geoprostornih (kartografskih) informacija za hidrotehničke instalacije.

Z

SAKUPLJANJE I TRETMAN OTPADNIH VODA

 • sakupljanje i transport komunalnih  i atmosferskih voda sa područja Nikšića
 • održavanje kanalizacionog sistema i sistema za atmosferske vode
 • prečišćavanje otpadnih voda iz kanalizacionog sistema
Z

ISPITIVANJE I ANALIZA VODE

 • laboratorijsko ispitivanje vode za piće za potrebe Društva i drugih pravnih i fizičkih lica,
 • laboratorijsko ispitivanje otpadnih voda za potrebe Društva i drugih pravnih i fizičkih lica.

IZGRADNJA VODOVODNIH I KANALIZACIONIH INSTALACIJA

 • instaliranje vodovodnog i kanalizacionog sistema, uključujući dogradnju, adaptaciju, održavanje i popravke, i

STANDARDI

 • ISO 9001:2015  za kvalitet menadžmenta 

 • HACCP

 • ISO 22000:2008 za bezbjednost hrane (Food Safety)