040 232 250 [email protected]
Cjenovnik

DOO “Vodovod i kanalizacija” Nikšić je dužno da od 01.01.2024. godine primjenjuje novi cjenovnik usluga, izrađen po Metodologiji za utvrđivanje cijena regulisanih komunalnih djelatnosti koju je propisala Regulatorna agencija za energetiku. Nova cijena se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela.

KATEGORIJE

VODA

PRIHVATANJE I ODVOĐENJE OTPADNIH VODA

PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

*Iskazane cijene su bez uračunatog PDV-a

FIZIČKA LICA / DOMAĆINSTVA

Fiksna tarifa: 0,75 €

Varijabilna tarifa: 0,51 €/m3

Fiksna tarifa: 0,48 €

Varijabilna tarifa: 0,19 €/m3

Varijabilna tarifa: 0,34 €/m3

PRAVNA LICA

Fiksna tarifa: 0,75 €

Varijabilna tarifa: 0,74 €/m3

Fiksna tarifa: 0,48 €

Varijabilna tarifa: 0,27 €/m3

Varijabilna tarifa: 0,34 €/m3