040 232 250 [email protected]

Objavio admin

07/21/2023

Usljed smanjene količine vode na izvorištima i enormne i neracionalne potrošnje vode u prethodnom periodu, od 21.07.2023. stupaju na snagu mjere cjelodnevnog isključenja korisnika usluga sa vodovodne mreže u MZ Župa i to po sljedećem rasporedu:

1. Parnim danima isključenja sa mreže će biti u naseljima: Kuta, Vasiljevići i dio sela Dučice i Bjeloševine;

2. Neparnim danima isključenja sa mreže će biti u naseljima: Jugovići, Carine, Liverovići, Bastaje, Staro selo i dio sela Bjeloševine i Dučice.

Za isključenu grupu korisnika usluga obezbijeđeno je vozilo sa vodom za piće koja će biti dostavljena pozivom na broj 067 608 146.