040 232 250 [email protected]

Objavio admin

07/21/2023

Usljed smanjene količine vode na izvorištima i enormne potrošnje u prethodnom periodu, od 20.07.2023. stupaju na snagu mjere cjelodnevnog isključenja korisnika usluga sa vodovodne mreže u pojedinim naseljima u MZ Bogetići i to po sljedećem rasporedu:

1. Parnim danima isključenja sa mreže će biti u naseljima: Bogetići, Gostojevići i Paprati;

2. Neparnim danima isključenja sa mreže će biti u naseljima: Cerovo, Škuletići, Podkapić i Drenoštica.

Za isključenu grupu obezbijeđeno je vozilo sa vodom za piće koja će biti dostavljena pozivom na broj 067 608 146.