040 232 250 [email protected]

Objavio admin

07/28/2023

 

U svijetlu enormnog skoka neracionalne, prekomjerene i nelegalne potrošnje vode za piće na teritoriji opštine Nikšić, koja uzrokuje probleme tj. nestabilnost i prekide u režimu vodosnabdijevanja u određenim djelovima grada, prije svega rubnim područjima, pozivamo uvažene korisnike usluga da putem aplikacije “prijava nelegalne/neracionalne potrošnje” dostupne na internet stranici ovog Društva (vodovodnk.me) podnesu anonimnu prijavu nelegalne potrošnje vode za piće ( popuna obrasca sa osnovim podacima o lokaciji) i na taj način daju doprinos u rješavanju navedenog problema. Takođe, prijava se može podnijeti i pozivom na broj telefona 040 232 250.

Nadležne ekipe Vodovoda Nikšić će blagovremeno reagovati po pristigloj prijavi i utvrditi da li se radi o tzv. divljem priključku i preduzeti dalje mjere, u skladu sa zakonskom regulativom.

Ističemo da abnormalno visoka potrošnja vode za piće onemogućava stabilan pritisak u distributivnom sistemu što rezultira nemogućnošću sistema da transportuje vodu u dovoljnoj količini i kontinuirano kod svih naših korisnika usluga. Iz tog razloga, još jednom, apelujemo na građane da racionalno i namjenski koriste vodu za piće kako bi sistem vodosnbdijevanja u našem gradu nesmetano funkcionisao, na zadovoljstvo svih.