040 232 250 [email protected]

Prema informacijama iz CEDIS-a, od 09-16:30 h neće biti napajanja električnom energijom na Vidrovanu i pumpnoj stanici Duklo. Shodno ovome obavještavamo javnost da nećemo moći distribuirati vodu u gradskoj i prigradskoj zoni.