040 232 250 [email protected]

D.O.O. ”Vodovod i kanalizacija”- Nikšić obavještava svoje korisnike u mjestima Vitalac i Šume da će doći do prekida vodosnabdijevanja u periodu od 09 do 11 sati dana 10.05.2022. godine.