​ 

Zašto se topla voda brže ledi od hladne?

 

Datum: 21.01.2014 

 

Hrvatski naučnik Nikola Bregović je u konkurenciji od 21.000 naučnika dobio prestižnu nagradu The Royal Society oh Chemistry za objašnjenje tzv. Mpemba efekta tj. pojave da se topla voda brže ledi od hladne. U pitanju je drevna misterija koja se vezuje za svojstva vode koju su mnogi istraživači pokušavali objasniti. Naime, mladi Bregović je, izvodeći niz eksperimenata, utvrdio da do tzv. Mpemba efekta dolazi usljed djelovanja više različitih uticaja, uz posebni naglasak na konvekcijsko strujanje između molekula. Konvekcija je gibanje toplije tečnosti prema hladnijoj, a tim se strujanjima prenosi toplota s vode više temperature na vodu niže temperature. Jednostavnije rečeno, ukoliko se uzorak tople vode stavi u škrinju, ona se počinje hladiti izvana prema unutra, uzorak postaje hladniji i ta voda pada prema dnu. Pritom, zbog razlike u gustoći dolazi do dodatnih miješanja strujanja unutar uzorka zbog čega toplota počinje brže da se širi.

Vrući led

 

Datum: 20.01.2014 

 

Vrući led je naziv za još jedan iznenađujući fenomen. Naime, na sobnoj temperaturi voda može da se pretvori u led i da ostane tako uz pomoć električnog polja od oko 106 volti po metru. Eksperimenat je prvi put izveo Eun-Mi Choi sa univerziteta u Seulu. Efekat takvog električnog polja se uzima za objašnjavanje nastanka oblaka. Kada se oblak prvi put formira oko čestica prašine, potrebna je temperatura od -10° C, ali sljedeće formiranje oko iste čestice prašine zahtijeva temperaturu od samo -5° C, sugerišući neku vrstu "memorije leda".

1

Oda o vodi (TV NK) - desni klik na sliku pa play

O važnosti čuvanja vode(TV NK)