Servisne informacije

(2021-05-11): Lokalni izbori Nikšić 2021. - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-05-05): Obavještenje - Ispravnost vode - pogledaj fajl

(2021-05-03): Lokalni izbori Nikšić 2021. - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-05-03): Obavještenje - Povećana mutnoća vode - pogledaj fajl

(2021-04-26): Lokalni izbori Nikšić 2021. - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-04-20): Obavještenje- Lokalni izbori Nikšić 2021. - Obavještenje - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-04-12): Lokalni izbori Nikšić 2021. - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-04-05): Lokalni izbori Nikšić 2021. - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-03-30): Lokalni izbori Nikšić 2021. - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-03-23): Lokalni izbori Nikšić 2021. - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-03-16): Lokalni izbori Nikšić 2021. - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-03-16): Lokalni izbori Nikšić 2021. - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-03-09): Lokalni izbori Nikšić 2021. - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-03-09): Lokalni izbori Nikšić 2021. - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-03-09): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2021-03-02): Lokalni izbori Nikšić 2021. - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-02-23): Lokalni izbori Nikšić 2021. - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-02-16): Lokalni izbori Nikšić 2021. - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-02-15): Obavještenje - Ispravnost vode - pogledaj fajl

(2021-02-09): Obavještenje - Povećana mutnoća vode - pogledaj fajl

(2021-02-09): Lokalni izbori Nikšić 2021. - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-02-09): Lokalni izbori Nikšić 2021. - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-02-02): Lokalni izbori Nikšić 2021. - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-02-02): Lokalni izbori Nikšić 2021. - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-01-28): Obavještenje o ispravnosti vode - Obavještenje - pogledaj fajl

(2021-01-26): Lokalni izbori Nikšić 2021. - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-01-25): Obavještenje - Povećana mutnoća vode - pogledaj fajl

(2021-01-19): Lokalni izbori Nikšić 2021. - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-01-12): Lokalni izbori Nikšić 2021. - Lokalni izbori Nikšić 2021. - pogledaj fajl

(2021-01-11): Obavještenje - Ispravnost vode - pogledaj fajl

(2021-01-05): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2020-12-30): Obavještenje - Povećana mutnoća vode - pogledaj fajl

(2020-12-14): Obavještenje - Ispravnost vode - pogledaj fajl

(2020-12-10): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2020-10-20): Obavještenje - Ispravnost vode za piće - pogledaj fajl

(2020-10-13): Obavještenje - Porast mutnoće vode - pogledaj fajl

(2020-10-05): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-10-05): Obavještenje - Ispravnost vode - pogledaj fajl

(2020-09-28): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-09-26): Obavještenje - Povećana mutnoća vode - pogledaj fajl

(2020-09-20): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-09-14): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2020-09-13): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-09-13): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-09-07): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-08-30): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-08-24): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-08-24): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-08-16): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-08-16): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-08-16): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-08-09): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-08-09): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-08-02): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-08-02): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-07-27): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-07-27): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-07-27): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-07-27): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-07-20): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-07-15): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-07-15): Izbori 2020. - Izbori 2020. - pogledaj fajl

(2020-07-05): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2020-07-01): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2020-06-29): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2020-06-28): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2020-06-26): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2020-06-17): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2020-06-14): Vodovod Nikšić partner u transnacionalnom projektu MUHA - Vodovod Nikšić partner u transnacionalnom projektu MUHA - pogledaj fajl

(2020-05-20): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2020-04-10): Saopštenje - Saopštenje - pogledaj fajl

(2020-03-09): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2020-03-03): Obavještenje - Povećana mutnoća vode - pogledaj fajl

(2019-12-30): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2019-11-19): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2019-11-04): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2019-10-25): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2019-10-22): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2019-10-22): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2019-10-22): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2019-10-21): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2019-10-16): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2019-06-03): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2019-05-28): Obavještenje - Povećana mutnoća vode - pogledaj fajl

(2019-02-05): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2019-02-04): Obavještenje - Povečana mutnoća vode - pogledaj fajl

(2018-11-29): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2018-11-26): Obavještenje - Povećana mutnoća vode - pogledaj fajl

(2018-11-23): Obavještenje - Obavještenje - pogledaj fajl

(2018-11-21): Obavještenje - Povećana mutnoća vode - pogledaj fajl

(2018-10-30): Obavještenje - Mutnoća vode u dozvoljenim granicama - pogledaj fajl

(2018-10-29): Obavještenje - Povećana mutnoća vode - pogledaj fajl

(2018-05-28): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-05-23): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-05-23): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-05-14): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-05-14): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-05-07): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-05-07): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-05-03): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-05-03): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-04-23): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-04-16): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-04-16): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-04-10): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-04-02): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-04-02): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-03-27): Obavještenje - Info servis - pogledaj fajl

(2018-03-26): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-03-26): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-03-19): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-03-19): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-03-19): Obavještenje - Povećana mutnoća vode - pogledaj fajl

(2018-03-12): Presjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-03-12): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-03-09): Obavještenje - Mutnoća vode u granicama - pogledaj fajl

(2018-03-07): Obavještenje - Povećana mutnoća vode - pogledaj fajl

(2018-03-05): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-03-05): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-02-26): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-02-26): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-02-23): gašenje pumpnog postrojenja Duklo - remont na pumpnom postrojenju Duklo 24.02. - pogledaj fajl

(2018-02-19): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-02-19): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-02-12): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-02-12): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-02-11): informacija o mutnoći vode - mutnoća vode u granicama - pogledaj fajl

(2018-02-05): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-02-05): Predsjednički izbori 2018. - Predsjednički izbori 2018. - pogledaj fajl

(2018-02-03): povećana mutnoća vode - usled intenzivnih padavina zamutili izvori na Vidrovanu - pogledaj fajl

(2017-12-22): Obavještenje - Info servis - pogledaj fajl

(2017-12-14): obavještenje - povećanje mutnoće vode - pogledaj fajl

(2017-12-09): obavještenje - mutnoća vode u granicama - pogledaj fajl

(2017-12-01): Obavještenje - Info servis - pogledaj fajl

(2017-11-30): Obavještenje - Info servis - pogledaj fajl

(2017-11-14): Obavještenje - Povećana mutnoća vode - pogledaj fajl

(2017-11-14): Obavještenje - Nastavak rada Info servisa - pogledaj fajl

Razvojni projekti

Nema projekata!

Tehnička Dokumentacija

No zapisa!

Programi rada i izvjestaji

Nema zapisa!

Tenderi