Evropska povelja o vodi

 

 1. 1. Bez vode nema života. Ona je dragocjeno dobro, prijeko potrebno u svakoj ljudskoj djelatnosti.

 2. 2. Slatkovodni resursi vode nijesu neiscrpni.

 3. 3. Mijenjati kvalitet vode znači ugrožavati život čovjeka i ostalih živih bića koja od vode zavise.

 4. 4. Kvalitet vode mora se čuvati do nivoa prilagođenog njenom korištenju koji predviđa i zadovoljava posebne zahtjeve zdravlja stanovništva.

 5. 5. Ako se voda poslije upotrebe vraća u prirodnu sredinu, to ne smije biti na štetu drugih korisnika, javnih ili individualnih.

 6. 6. Održavanje odgovarajućeg biljnog pokrivača, prvenstveno šumskog, od velike je važnosti za očuvanje vodenih resursa.

 7. 7. Vodeni resursi se moraju stalno inventarisati.

 8. 8. Dobro upravljanje vodama mora se planirati i registrovati zakonom preko nadležnih institucija.

 9. 9. Zaštita voda traži značajan napor u naučnom istraživanju i u stvaranju specijalista za javno informisanje.

 10. 10. Voda je zajedničko nasljedstvo i njenu vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakoga da vodom ekonomiše i da je racionalno koristi.

 11. 11. Upravljanje vodenim resursima mora se prije svega vršiti u sklopu sliva, a ne unutar upravnih i političkih granica.

 12. 12. Voda ne zna granice. To je jedan, zajednički izvor, koji traži međunarodnu saradnju.

 

Razvojni projekti

Nema projekata!

Tehnička Dokumentacija

No zapisa!

Programi rada i izvjestaji

Nema zapisa!

Tenderi