Novosti
Održan radni sastanak u Dubrovniku u okviru prekogranične saradnje Crna Gora – Hrvatska

 

Datum: 05.10.2013 

 

Dana 03.10.2013.god. na Sveučilištu u Dubrovniku održana je Informativna sesija povodom objavljivanja Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata u okviru Prekograničnog programa Crna Gora – Hrvatska, 2007-2013, finansiranog iz IPA (Instrumenta za pretpristupnu pomoć) EU, komponenta II. Nakon završene sesije, predstavnici JP „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić i JU „Izvor“ Ploče su održali radni sastanak na kome je dogovoreno da ova dva preduzeća konkurišu sa dva projekta u okviru Trećeg poziva, a sve u cilju modernizacije i efikasnijeg upravljanja vodovodnim sistemima.

Pokrenuta inicijativa za uvođenje HACCP-a u sistem poslovanja JP “Vodovod i kanalizacija” Nikšić

 

Datum: 04.10.2013 

 

Krajnji cilj poslovne politike u nikšičkom “Vodovodu” je, kroz vodosnabdijevanje bezbijednom vodom za piće, zadovoljan korisnik. Rukovođeni time, pristupilo se uvođenju, pored sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, preventivnog sistema samokontrole utemeljenog na načelima HACCP-a. HACCP sistem (Hazard Analysis and Critical Control Points) je sistematičan skup pravila i principa kojima se obezbjeđuje preventivna zaštita bezbijednosti hrane i zdravstvena ispravnost namirnica koje stižu do krajnjih potrošača.

Svjetska zdravstvena organizacija ga je usvojila kao najefikasnije sredstvo za kontrolu bolesti izazvanih hranom. Izuzetno je važno sprovoditi kontrolu kvaliteta vode za piće u svijetlu HACCP-a odnosno obezbijediti prihvatljiv nivo bezbijednosti koji se prati na kritičnim tačkama karakterističnim za vodosnabdijevanje stanovništva (izvorišta, distribucioni sistem itd.). Prepoznajući širi značaj implementacije HACCP standarda i istovremeno ispunjavajući uslove EU, “Vodovod” će uvođenjem ovog sistema kontrole i sertifikacije poslovanja obezbijediti još uspješnije ispunjavanje jasno definisanih ciljeva u pogledu urednog vodosnabdijevanja stanovništva higijenski i mikrobiološki ispravnom, i po zdravlje, potpunom bezbijednom vodom. U tehničkom pogledu uspotstavljeno je dvojno obezbijeđenje kontinuirane dezinfekcije vode za piće na bazi gasnog hlora na gradskom, kao i na seoskim vodovodima za područja Gornje Polje, Šipačno i Grahovo. Kontinuiranim hlorisanjem se postiže najveći mogući nivo bezbijednosti vode za piće na ovim područjima.

Izgrađen vodovod u selu Šume

 

Datum: 20.09.2013 

 

Završetkom radova na izgradnji vodovoda u nikšićkom selu Šume u dogovorenom roku, mještani tog sela su dobili vodu sa gradskog vodovoda, tačnije iz sistema kojim se napaja Gornje Polje. Do sada su se stanovnici uglavnom snabdijevali vodom iz pojedinačnih cistjerni što nije bilo dovoljno za zadovoljenje svih potreba naselja, tako da je izgradnjom vodovoda riješeno pitanje vodosnabdijevanja ovog mjesta.

U pitanju je zajednički projekat Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, opštine Nikšić i JP „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić čijom realizacijom su stvoreni mnogo bolji i kvalitetniji uslovi života za oko 150 mještana, a samim tim su otvorene nove razvojne mogućnosti jednog od rijetkih mjesta iz koga nema odliva stanovništva. Predstoji realizacija treće faze projekta koja podrazumijeva izgradnju rezervoara kapaciteta 100mᶾ.

Priključenja na novoizgrađenu fekalnu kanalizaciju

 

Datum: 19.09.2013 

 

Na novoizgrađenu fekalnu kanalizacionu mrežu da sada su priključeni objekti kolektivnog stanovanja na lokacijama Karingtonke gdje su priključeni objekti 1, 2 i 3, dok se za objekte 4, 5 i 6 priprema projektna dokumentacija, kao i u ul. Đura Roganovića u Rastocima gdje su priključeni objekti 1, 3 i 4, a po izmirenju obaveza stanara biće priključeni i objekti 2 i 5.

Završena izgradnja hidrotehničke instalacije u ul. Ilije Milovića i u ul. Narodnog fronta

 

Datum: 19.09.2013 

 

Završena je izgradnja kompletne hidrotehničke instalacije u ul. Ilije Milovića, tačnije atmosferska i fekalna kanalizacija u dužini od 62m i 65m, sa pratećom komunalnom infrastrukturom ( šaht poklopci i slivne rešetke). U ul. Narodnog fronta su završeni radovi na kolektoru atmosferske kanalizacije u dužini od 130m profila FI 315 i fekalne kanalizacije u dužini od 120m profila FI 250. Preostalo je da se okončaju radovi na postavljanju komunalne infrastrukture: šaht poklopci na revizionim oknima i slivne rešetke na kazanima.

1 2 3 4 5 6 7

Razvojni projekti

Nema projekata!

Tehnička Dokumentacija

No zapisa!

Programi rada i izvjestaji

Nema zapisa!

Tenderi