Novosti
Očekuju se rezultati zajedničke aplikacije JP „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić i KP „Vodovod i kanalizavija“ a.d. Istočno Sarajevo

 

Datum: 21.10.2013 

 

JP „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić i KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Istočno Sarajevo podnijeli su aplikaciju sa prijedlogom projekta pod nazivom „Smanjivanje gubitaka i zaštita životne sredine u opštinama Nikšić i Istočno Sarajevo“ u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Bosna i Hercegovina.

Opsti cilj projekta je doprinos zajedničkom održivom razvoju prekogranične oblasti kroz zajedničku inicijativu usmjerenu ka očuvanju vodnih resursa. Specifični cilj je doprinos održivom upravljanju vodnim resursima u prekograničnoj oblasti kroz zajedničku saradnju u primjeni savremenih metoda u smanjenju gubitaka u vodovodnim sistemima Nikšića i Istočnog Sarajeva. Predviđeno je sprovođenje niza aktivnosti kako bi se ispunili definisani ciljevi, prvenstveno u pogledu nabavke potrebne opreme i primjene savremene metodologije kako bi se redukovali gubici vode u vodovodnim sistemima oba grada. Uskoro se očekuju rezultati podnijete aplikacije tj. obavještenje o tome da li su odobrena sredstva za realizaciju ovog projekta.

Održan radni sastanak u JP „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić sa predstavnicima JU „Izvor“ Ploče

 

Datum: 18.10.2013 

 

Dana 17.10.2013.god. u prostorijama nikšićkog „Vodovoda“ održan je radni sastanak između predstavnika ovog Preduzeća i JU „Izvor“ Ploče. Kako je u toku Treći poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru IPA Prekograničnog programa Crna Gora – Hrvatska ( do 13.decembra 2013.god.), ova dva preduzeća su, na bazi načelnog dogovora postignutog tokom razgovora u Dubrovniku od dana 03.10.2013.god., pristupili njegovoj konkretizaciji odnosno usaglašavanju koncepata projekata ( ukupno dva projekta sa kojim se aplicira) i pisanju samih projekata. Ukupan cilj je modernizacija rada vodovodnih sistema oba grada, kao i aktivnosti na zaštiti životne sredine i unaprjeđenju održivog razvoja.

IPA Jadranski program prekogranične saradnje ( IPA ADRIATIC 2007-2013)

 

Datum: 14.10.2013 

 

IPA ADRIATIC je Program u koji su uključene sve zemlje jadranskog područja (Italija, Slovenija, Grčka, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija) i njegov glavni cilj je jačanje saradnje i održivog razvoja ove oblasti kroz realizaciju različitih inicijativa i projekata. JP „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić je 23. juna 2013.god. podnijelo punu aplikacionu formu za sredstva iz ovog Programa ( u vrijednosti od 420.000€), nakon što je prethodno dostavilo koncept samog projekta. Ukupan cilj projekta sa kojim se apliciralo jeste smanjenje gubitaka na sistemu vodosnabdijevanja Nikšića, optimizacija vodosnabdijevanja, nabavka određenih mjernih instrumenata i uspotstavljanje SCADA sistema za upravljanje sistemom mjerenja. U narednom periodu se očekuje ocjena projektnog prijedloga tj. rezultati podnijete aplikacije.

Potpisan Sporazum o rješavanju vodosnabdijevanja MZ Župa

 

Datum: 11.10.2013 

 

Dana 04.10.2013. god. ovlašćeni predstavnici Opštine Nikšić – Predsjednik opštine Veselin Grbović, JP „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić – direktor Momčilo Abramović i Savjeta MZ Župa – predsjednik Budimir Jovanović potpisali su Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi rješavanja vodosnabdijevanja MZ Župa.

Krajnji cilj aktivnosti predviđenih pomenutim sporazumom (nabavka i ugradnja hlorinatora, izgradnja prekidne komore, održavanje vodovodne mreže, ugradnja vodomjera sa pripadajućom fazonerijom, formiranje posebnog softvera za obračun i izdavanje računa itd.) je obezbjeđivanje svih neophodnih zakonskih uslova za sticanje vodne odnosno upotrebne dozvole vodovoda u MZ Župa. Na taj način će se riješiti pitanje urednog i ujednačenog vodosnabdijevanja svih župskih sela, racionalizovati potrošnja vode, smanjiti gubici i nenamjenska, prekomjerna potrošnja koja je pojedina područja dovodila u situaciju nezadovoljavajućeg vodosnabdijevanja i obezbijediti higijensku i mikrobiološku ispravnost vode neophodnu za, po zdravlje korisnika usluga, bezbijednu potrošnju.

Aplikacija za sredstva Svjetske banke sa projektom „Postizanje energetske efikasnosti na sistemu vodosnabdijevanja Nikšića“

 

Datum: 11.10.2013 

 

Svjetska banka je izradila dvogodišnji Program rada za vode Podunavlja (jul 2013.) čiji je ukupni cilj jačanje kapaciteta udruženja i drugih subjekata koja se bave pitanjima iz oblasti vode i vodosnabdijevanja. U okviru tog Programa u avgustu 2013. godine Svjetska banka je raspisala i tender za dodjelu sredstava za koja je apliciralo JP „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić sa temom „Postizanje energetske efikasnosti na sistemu vodosnabdijevanja Nikšića“.

Tender je raspisan zaključno sa danom 11.oktobar 2013. godine. Partner nikšićkog „Vodovoda“ u ovom projektu je Udruženje za unaprjeđenje vodosnabdijevanja, tretmana i odvođenja otpadnih voda Crne Gore. Glavni cilj projekta sa kojim se apliciralo je nabavka odgovarajuće opreme za postizanje energetske efikasnosti na sistemu vodosnabdijevanja Nikšića, kao i organizovanje različitih edukativnih treninga iz oblasti energetske efikasnosti. Ukupna vrijednost projekta je 72.500€. U narednom periodu očekuju se rezultati tendera i odgovor na podnijetu aplikaciju.

1 2 3 4 5 6 7

Razvojni projekti

Nema projekata!

Tehnička Dokumentacija

No zapisa!

Programi rada i izvjestaji

Nema zapisa!

Tenderi