KATEGORIJA

POTROŠAČA

J.M.

VODA

KANALIZACIJA

EVIDENCIJA POTROŠAČA

ZAŠTITA VODA OD ZAGAĐENJA

I kategorija

(Pravna lica)

m3

1.188€

0.594€

2 m3

Na osnovu stepena zagađenja

II kategorija

(Domaćinstva)

m3

0.355€

0.177€

2 m3

Na osnovu stepena zagađenja

NAPOMENA:

  1. 1. Predsjednik Opštine Nikšić je, dana 26.08.2009. godine, donio Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić br. 3224/1-6, koja je donešena na sjednici održanoj 25.08.2009. godine, za povećanje cijena vode i kanalizacije.
  2. 2. U.O. JP  "Vodovod i kanalizacija" Nikšić donosi 26.02.1999.god. Odluku o obračunu dodatnih  2 m3 za evidenciju potrošača.
  3. 3. Na osnovu čl.8, str. 1 i 3 Zakona o finansiranju upravljanja vodama(SL.list  C.G.br.65/2008) odobrava se naplata naknade za zaštitu voda od zagađenja od korisnika sistema javne kanalizacione mreže, prema količini (m3) ispuštene otpadne vode u javnu kanalizaciju i stepenu njenog zagađenja.

 

NAKNADA ZA STICANJE PRAVA NA VODOVODNI ODNOSNO KANALIZACIONI PRIKLJUČAK/USLOVI PRIKLJUČENJA ZA FIZIČKA LICA

PROFIL VODOMJERA

Jedinica mjere

Fizička lica

½''

KOM.

203.00€

¾''

KOM.

254.00€

1'',   5/4'',   6/4''

KOM.

407.00€

USLOVI PRIKLJUČENJA

KOM.

15.00€

 

USLUGE KANALIZACIJE

OPIS POSLA

Jedinica mjere

Fizička lica

Crpljenje septika(sa transportom do 7km)

TURA

45.00€

Otčepljenje vertikala u zgradi

KOM.

45.00€

 

Napomena: Ukoliko se usluga vrši van radnog vremena cijena se uvećava 40%.

Resenje o davanju saglasnosti-26.08.2009god.

Odluka o obračunu dodatnih 2m3 za evidenciju- 26.02 1999god.

Zakon o finansiranju upravljanja vodama (SL. list CG. br.  65/2008)

 

Razvojni projekti

Nema projekata!

Tehnička Dokumentacija

No zapisa!

Programi rada i izvjestaji

Nema zapisa!

Tenderi