040 232 250 info@vodovodnk.me

Zaštita vodomjera

Zaštita vodomjera Objavio admin 01/26/2023   Imajući u vidu da je nastupio period  niskih temperatura i nepovoljnih vremenskih prilika,  podsjećamo sugrađane – korisnike usluga da preduzmu sve potrebne mjere na zaštiti vodomjera i tako izbjegnu neželjenu i...

Završni radovi u ulici Živka Nikolića

Završni radovi u ulici Živka Nikolića Objavio admin 12/26/2022 U toku su završni radovi na kanalizacionoj mreži u ulici Živka Nikolića ( u vezi sa priključenjem na mrežu novoizgrađenje zgrade “Božović”) zbog čega će saobraćaj i danas biti u prekidu na...

Nastavak radova u ulici Živka Nikolića

Nastavak radova u ulici Živka Nikolića Objavio admin 12/23/2022 Ekipe DOO Vodovod i kanalizacija Nikšić nastavljaju izvođenje radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži (priključenje novoizgrađene zgrade “Božović” na mrežu) zbog čega će dana 23.12.2022....

Voda bezbjedna za upotrebu

Voda bezbjedna za upotrebu Objavio admin 12/22/2022 Posljednje laboratorijske analize vode za piće pokazuju da su vrijednosti svih parametara, uključujući i mutnoću, u dozvoljenim granicama, te da je voda u Nikšiću potpuno bezbjedna za ljudsku upotrebu....